Οπλίτης - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Οπλίτης, 1962

Μπρούντζος, 153 x 70 x 27 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12747

Μοιραστείτε: