Ορελί - Βυζάντιος Περικλής

Βυζάντιος Περικλής (1893 - 1972)

Ορελί, 1914

Λάδι σε κόντρα πλακέ, 32 x 45 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5179

Μοιραστείτε: