“Πάντοτε τα θαύματα του διαμαντιού-υπνωτιστή…” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Πάντοτε τα θαύματα του διαμαντιού-υπνωτιστή…”, 1860

Λιθογραφία σε χαρτί, 27 x 33,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3270

Μοιραστείτε: