Πιετά - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Πιετά, 1978

Μπρούντζος, 130 x 66 x 59 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11766

Μοιραστείτε: