“-Πιο συχνά θα με τσάκωνες να ικανοποιώ τη φαντασία σου να πηγαίνουμε να δειπνίσουμε στη χλόη…” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“-Πιο συχνά θα με τσάκωνες να ικανοποιώ τη φαντασία σου να πηγαίνουμε να δειπνίσουμε στη χλόη…”, 1847

Από την ενότητα "Les bons bourgois" ("Οι καλοί αστοί")

Λιθογραφία σε χαρτί, 34 x 26 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2536

Μοιραστείτε: