Πληγωμένη Νίκη - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Πληγωμένη Νίκη, 1970

Ξύλο, 83 x 190 x 77 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11566
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: