Πληγωμένο άλογο - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Πληγωμένο άλογο, 1959

Μπρούντζος, 99 x 37 x 90 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11778

Μοιραστείτε: