“-Πρόσεξε καλά τον συλλογισμό μου, Ευδοξία, όλα πρέπει να συγκλίνουν προς έναν ανθρωπιστικό στόχo?…” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“-Πρόσεξε καλά τον συλλογισμό μου, Ευδοξία, όλα πρέπει να συγκλίνουν προς έναν ανθρωπιστικό στόχo?…”, 1844

Από τη σειρά "Les bas bleus" ("Οι κουλτουριάρες")

Λιθογραφία σε χαρτί

Αρ. Έργου: Π.2533

Μοιραστείτε: