Προσωπογραφία Ευγενίας, συζύγου Κλεομένους Τσιτσάρα - Κοντόπουλος Αλέκος

Κοντόπουλος Αλέκος (1904 - 1975)

Προσωπογραφία Ευγενίας, συζύγου Κλεομένους Τσιτσάρα, π. 1930

Λάδι σε μουσαμά, 72 x 55,5 εκ.

Δωρεά Κλεομένους Τσιτσάρα

Αρ. Έργου: Π.5507

Μοιραστείτε: