Προσωπογραφία ηπειρώτου - Μποκατσιάμπης Βικέντιος

Μποκατσιάμπης Βικέντιος (1856 - 1933)

Προσωπογραφία ηπειρώτου

Υδατογραφία, 12 x 12 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.977

Μοιραστείτε: