Προσωπογραφία Νίκου Γεωργιάδη - Τέτσης Παναγιώτης

Τέτσης Παναγιώτης (1925 - 2016)

Προσωπογραφία Νίκου Γεωργιάδη, 1946

Μολύβι σε χαρτί, 40,5 x 29 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10077

Μοιραστείτε: