Προσωπογραφία Οδυσσσεά Φωκά - Μαθιόπουλος Παύλος

Μαθιόπουλος Παύλος (1876 - 1956)

Προσωπογραφία Οδυσσσεά Φωκά, 1897

Παστέλ σε χαρτί, 53 x 43 εκ.

Κληροδότημα Οδυσσεά Φωκά

Αρ. Έργου: Π.1444

Μοιραστείτε: