Προσωπογραφία Βασιλείου Βασιλειάδη - Τέτσης Παναγιώτης

Τέτσης Παναγιώτης (1925 - 2016)

Προσωπογραφία Βασιλείου Βασιλειάδη, 1947

Μολύβι σε χαρτί, 38,4 x 31,2 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10072

Μοιραστείτε: