Σπίτια στη Δεξαμενή - Μαλάμος Κωνσταντίνος

Μαλάμος Κωνσταντίνος (1913 - 2007)

Σπίτια στη Δεξαμενή, 1964

Λάδι σε μουσαμά, 120 x 84,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4692

Μοιραστείτε: