Σπουδή γονυπετούς μοναχού και λεπτομέρειες πτυχώσεων και κεφαλής - Carracci Agostino

Carracci Agostino (1577 - 1602)
Καράτσι Αγκοστίνο

Σπουδή γονυπετούς μοναχού και λεπτομέρειες πτυχώσεων και κεφαλής, αρχές 16ου αι.

Σανγκίνα σε χαρτί, 31,1 x 18,7 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.350/1

Μοιραστείτε: