Σπουδή γονυπετούς μοναχού και λεπτομέρειες πτυχώσεων και κεφαλής - Carracci Agostino

Carracci Agostino (1577 - 1602)

Σπουδή γονυπετούς μοναχού και λεπτομέρειες πτυχώσεων και κεφαλής, αρχές 16ου αι.

Μοιραστείτε: