Σπουδή μορφής για τη ζωφόρο Το Μνημείο της Μάχης της Πίνδου - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σπουδή μορφής για τη ζωφόρο Το Μνημείο της Μάχης της Πίνδου, 1951

Πωρόλιθος, 98 x 57 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12878
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: