Σπουδή μορφών για τη ζωφόρο Το Μνημείο της Μάχης της Πίνδου - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σπουδή μορφών για τη ζωφόρο Το Μνημείο της Μάχης της Πίνδου, 1951

Πωρόλιθος, 106 x 68 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12879
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: