Σταύρωση - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σταύρωση, 1973 - 1974

Ξύλο, 480 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11576/1-2
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: