Σύνθεση - Ξενάκης Κοσμάς

Ξενάκης Κοσμάς (1925 - 1984)

Σύνθεση, πριν το 1966

Λάδι σε μουσαμά, 119 x 119 εκ.

Δωρεά Υπουργείο Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.3564

Μοιραστείτε: