Σύνθεση - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σύνθεση, 1968

Μάρμαρο, πωρόλιθος, μπρούντζος, 100 x 328 x 55 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11579/1-3
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: