Σύνθεση - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σύνθεση, 1975

Μπρούντζος

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11581/1-2

Μοιραστείτε: