Σύνθεση - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σύνθεση, 1965

Ξύλο, 96 x 85 x 52 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11597
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: