Σύνθεση - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σύνθεση, 1966

Πωρόλιθος, 99 x 78 x 31 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12886
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: