Σύνθεση δύο καθιστών μορφών Ι - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σύνθεση δύο καθιστών μορφών Ι, 1961

Μπρούντζος, 130 x 68 x 42 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12735

Μοιραστείτε: