Σύνθεση δύο μορφών - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σύνθεση δύο μορφών, 1960

Μπρούντζος, 86 x 54 x 25 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12757

Μοιραστείτε: