Σύνθεση με τρεις μορφές - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σύνθεση με τρεις μορφές, 1983

Μικτή τεχνική σε ξύλο, 73 x 42 x 28 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12915
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: