Σύνθεση (Οικογένεια) - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σύνθεση (Οικογένεια), 1978

Μπρούντζος, 135 x 52 x 26 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11762

Μοιραστείτε: