Σύνθεση τριών μορφών - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Σύνθεση τριών μορφών, 1960 - 1978

Μπρούντζος, 104 x 44 x 60 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12784

Μοιραστείτε: