Σύνθεση - Ξενάκης Κοσμάς

Ξενάκης Κοσμάς (1925 - 1984)

Σύνθεση, πριν το 1965

Λάδι σε μουσαμά, 120 x 120 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3392

Μοιραστείτε: