Τελική μελέτη για τον πίνακα του Αρχαιολογικού Μουσείου “Η Αγγειοπλαστική” - Κοντόπουλος Αλέκος

Κοντόπουλος Αλέκος (1904 - 1975)

Τελική μελέτη για τον πίνακα του Αρχαιολογικού Μουσείου “Η Αγγειοπλαστική”, 1959

Ακρυλικό σε κόντρα πλακέ, 38 x 56 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4881

Μοιραστείτε: