“Την δε πρωίαν εγερθείς διηυθύνθην προς την κατοικίαν του Μαυρογένη συλλογιζόμενος τι θα είπω και πώς θα παρουσιασθώ […]”. - Ράλλης Θεόδωρος

Ράλλης Θεόδωρος (1852 - 1909)

“Την δε πρωίαν εγερθείς διηυθύνθην προς την κατοικίαν του Μαυρογένη συλλογιζόμενος τι θα είπω και πώς θα παρουσιασθώ […]”., πριν το 1892

Εικονογράφηση για το διήγημα του Δημ. Βικέλα "Λουκής Λάρας", 1879

Γκουας και αραιωμένο μελάνι σε χαρτόνι, 35 x 21 εκ.

Δωρεά Δημητρίου και Σαπφούς Μπαλάνου

Αρ. Έργου: Π.3720/7

Μοιραστείτε: