“Το διαμάντι-υπνωτιστής” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Το διαμάντι-υπνωτιστής”, 1859

Λιθογραφία σε χαρτί, 26,1 x 30,1 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3268

Μοιραστείτε: