Τοπίο Κέρκυρας - Γιαλλινάς Άγγελος

Γιαλλινάς Άγγελος (1857 - 1939)

Τοπίο Κέρκυρας

Υδατογραφία σε χαρτί, 12 x 28,4 εκ.

Κληροδότημα Μπέλλας Λυκούδη

Αρ. Έργου: Π.6698

Μοιραστείτε: