Τοπίο με κυπαρίσσια σε έλη - Μποκατσιάμπης Βικέντιος

Μποκατσιάμπης Βικέντιος (1856 - 1933)

Τοπίο με κυπαρίσσια σε έλη, 1907

Υδατογραφία, 35 x 72 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1293

Μοιραστείτε: