” Τότε πρώτον είδα την αγωνίαν του θανάτου, […] ο δε αποθανών ήτο ο πατήρ μου […]”. - Ράλλης Θεόδωρος

Ράλλης Θεόδωρος (1852 - 1909)

” Τότε πρώτον είδα την αγωνίαν του θανάτου, […] ο δε αποθανών ήτο ο πατήρ μου […]”., πριν το 1892

Εικονογράφηση για το διήγημα του Δημ. Βικέλα "Λουκής Λάρας", 1879

Γκουας και αραιωμένο μελάνι σε χαρτόνι, 27 x 19 εκ.

Δωρεά Δημητρίου και Σαπφούς Μπαλάνου

Αρ. Έργου: Π.3720/18

Μοιραστείτε: