Τουρκικό νεκροταφείο - Γιαλλινάς Άγγελος

Γιαλλινάς Άγγελος (1857 - 1939)

Τουρκικό νεκροταφείο

Υδατογραφία σε χαρτί, 44 x 30 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1305
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: