“Ύψωσε έκπληκτος τας χείρας, με επαρατήρησε επί τινας στιγμάς ασκαρδαμυκτί […]”. - Ράλλης Θεόδωρος

Ράλλης Θεόδωρος (1852 - 1909)

“Ύψωσε έκπληκτος τας χείρας, με επαρατήρησε επί τινας στιγμάς ασκαρδαμυκτί […]”., πριν το 1892

Εικονογράφηση για το διήγημα του Δημ. Βικέλα "Λουκής Λάρας", 1879

Γκουας και αραιωμένο μελάνι σε χαρτόνι, 27 x 19 εκ.

Δωρεά Δημητρίου και Σαπφούς Μπαλάνου

Αρ. Έργου: Π.3720/12

Μοιραστείτε: