Ζευγάρι - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Ζευγάρι, 1970

Ξύλο, 208 x 70 x 33 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11567
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: