Ζευγάρι - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Ζευγάρι, 1965

Ξύλο, 185 x 60 x 24 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11568
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: