Ζεύγος κορμών ΙΙ - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Ζεύγος κορμών ΙΙ, 1969

Μπρούντζος, 88 x 62 x 20 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12725

Μοιραστείτε: