Από 25.10.1993

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Η νεοελληνική τέχνη έχει να επιδείξει μεγάλους καλλιτέχνες, που εμπνεύστηκαν από την ελληνική ζωή και φύση και απέδωσαν δημιουργικά την ιδιαιτερότητα της διαύγειας του φωτός και τη διαφάνεια της θάλασσας που περιβάλλει τον ελληνικό χώρο.

Ακόμη, αντλώντας από τη μεγάλη παράδοσή τους κινήθηκαν με οράματα στη σφαίρα των ιδεών, επανερμηνεύοντας τη μυθολογία με συμβολικές και αλληγορικές παραστάσεις υψιπετούς περιεχομένου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας αναγνωρίσει έγκαιρα τον ρόλο που έπρεπε να παίξει όχι μόνο στον οικονομικό αλλά και στον πολιτιστικό τομέα, προέβη στη συγκρότηση εικαστικής συλλογής με στόχο την προβολή και ενίσχυση των αξιών του ανθρώπινου πνεύματος.
Κατ’ αυτό τον τρόπο είναι σήμερα κάτοχος πολλών έργων τέχνης ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής που αποτελούν έναν πολύτιμο πυρήνα της Ιστορίας της Τέχνης του τόπου μας. Για την προβολή του άγνωστου αυτού εικαστικού υλικού, που μπορεί να αποτελέσει έναυσμα παιδείας και αισθητικής καλλιέργειας του ελληνικού κοινού, προβαίνει στην έκθεσή του στους χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης και συγχρόνως δημιουργεί τη δυνατότητα προσέγγισης και μελέτης του με την έκδοση ενός βιβλίου-λευκώματος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την πεποίθηση ότι με τη διπλή αυτή δημοσιοποίηση της συλλογής συμβάλλει στην προώθηση της επιστημονικής και κριτικής αξιολόγησής της και εκπληρώνει την κάλυψη των κενών τεκμηρίωσης που υπάρχουν στο χώρο της Ιστορίας της Τέχνης του τόπου μας. Από θεματικής πλευράς η συλλογή συμβάλλει στον πλουτισμό με εικαστικές εικόνες ιστορικών γεγονότων και τη διατήρηση της μνήμης του παρελθόντος για τη μορφή των μνημείων και των πόλεων.

Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου
Διοικητής ΤτΕ
(απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης)

Επιμέλεια έκθεσης 
Δρ Νέλλη Μισιρλή
Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ