Φανταστείτε το ταξίδι του πλοίου στη θάλασσα και αναρωτηθείτε. Πού πηγαίνει; Τι πλήρωμα έχει πάρει μαζί του; Τι μπορεί να συμβεί στην πορεία;

Με αφορμή τις θαλασσογραφίες της έκθεσης, τα παιδιά ξεδιπλώνουν την αφηγηματική τους ικανότητα και, μέσω του διαλόγου και δημιουργούν μια μοναδική ιστορία. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν την ιστορία τους ζωγραφίζοντας.

Ηλικιακή ομάδα: 6-12 ετών

 Περισσότερα για τις εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία