Νοιώστε την τέχνη μέσα από τη μουσική.

Γύρω από ένα πίνακα, τα παιδιά ανακαλύπτουν το περιεχόμενο με τη βοήθεια της μουσικής.
Στη συνέχεια, καθοδηγούνται για να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και τεχνικές και να δημιουργήσουν το δικό τους Λιλιπούτειο Αριστούργημα.

Ηλικιακή ομάδα: 3-5 ετών

Περισσότερα για τις εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία