Τα παιδιά αρχικά θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση και θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε κάθε καλλιτέχνης και το ύφος που χρησιμοποίησε για να τα αποτυπώσει. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί της Πινακοθήκης θα τα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, όπως πορτραίτα, τοπία ή νεκρές φύσεις, ενθαρρύνοντας τις συγκρίσεις.

Ηλικιακή ομάδα: 6-12 ετών

Περισσότερα για τις εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία