Με αφορμή τα θρησκευτικά έργα της συλλογής, τα παιδιά θα γνωρίσουν πώς οι καλλιτέχνες έχουν απεικονίσει το ιερό και θα φανταστούν τους χώρους τους οποίους οι καλλιτέχνες είχαν κληθεί να διακοσμήσουν.

 
Παρατηρώντας μεγάλης κλίμακας και μικρότερα έργα, τα παιδιά θα διερευνήσουν πώς οι καλλιτέχνες  χρησιμοποίησαν τα σύμβολα, τα χρώματα και τη σύνθεση για να αποτυπώσουν τις ιστορίες τους και τις βασικές πεποιθήσεις της εποχής τους.

 
Οι συναντήσεις μπορούν να λειτουργήσουν και ως γενική έρευνα ή να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες γιορτές, όπως τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα.

Ηλικιακή ομάδα: 13-18 ετών

 Περισσότερα για τις εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία