Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, ακολουθώντας τις
σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές τάσεις και διαμέσου συνεργασιών, διοργανώνει
μαθησιακά προγράμματα για τα νήπια και τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά (2 – 5 ετών).
Τα προγράμματα βασίζονται στις αρχές της ενεργητικής μάθησης και απευθύνονται
στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Ο σχεδιασμός εστιάζει στην
ενσωμάτωση παιδοκεντρικών στοιχείων και στη δημιουργία in situ διαδρομών ή
περιοχών (νησίδων). Τα προγράμματα περιλαμβάνουν παιχνίδια εξερεύνησης,
αφηγήσεις ιστοριών/παραμυθιών, εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης και
διαδραστικές συνεργασίες.


Tα προγράμματα αρχίζουν με προσεκτική εξερεύνηση των εκθεμάτων, προκαλώντας
την αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων και ιδεών και ολοκληρώνονται με μια δημιουργική δραστηριότητα. Στόχος τους, να θέσουν την εισαγωγή της έννοιας του
πολιτισμού στην καθημερινότητα του κάθε παιδιού.


Τα μαθησιακά προγράμματα για τα νήπια και τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά
απευθύνονται σε νηπιαγωγεία και οικογένειες. Διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του
έτους και ανακοινώνονται στον ιστότοπο της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο
Αλέξανδρου Σούτσου: www.nationalgallery.gr.


Για τη συμμετοχή απαραίτητη είναι η ηλεκτρονική κράτηση στο:
[email protected], [email protected]

Κόστος: 5€ το άτομο
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

1

2

3

4