Σπούδασε ζωγραφική στο Σχολείο των Τεχνών (1874-1880) κοντά στον Νικηφόρο Λύτρα. Μετά το τέλος των σπουδών του δίδαξε τεχνικά σε δημόσια σχολεία.

Ξεκινώντας πολύ νέος την εκθεσιακή του δραστηριότητα, έλαβε μέρος στα Ολύμπια του 1875 και συνέχισε με συμμετοχές σε διάφορες ομαδικές, όπως η Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση το 1888, η Καλλιτεχνική Έκθεση των Αθηνών το 1899, η έκθεση του Δημαρχείου το 1902 και η Διεθνής των Αθηνών το 1903.

Στα πρωιμότερα έργα του το ενδιαφέρον του εντοπίζεται στις ηθογραφικές σκηνές, στις οποίες υιοθετεί το ύφος του Λύτρα. Αργότερα, ακολουθώντας την τάση της εποχής, στρέφεται στην απεικόνιση του τοπίου και απελευθερώνεται από τις επιδράσεις του δασκάλου του, αποδίδοντάς το με μεγαλύτερη ελευθερία. Η προσφορά του στον τομέα αυτό είναι σημαντική γιατί οι συνθέσεις του, που εικονίζουν τα περίχωρα της Αθήνας, αποτελούν τοπιογραφικές μαρτυρίες της εποχής. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσης την τοιχογραφική διακόσμηση της εκκλησίας Χριστοκοπίδη στην Αθήνα, ενώ, στο πλαίσιο της ενασχόλησής του με την ξυλογραφία, συνεργάστηκε στη δεκαετία του 1880 με τα περιοδικά “Ποικίλη Στοά” και “Εστία”.

Μοιραστείτε: