Νερό, Ουρανός, Βράχος, Φυτά και Ζώα, Κτήρια

Τα παιδιά θα γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους οι καλλιτέχνες αποτύπωσαν τα στοιχεία της φύσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στο χώρο θα ανακαλύψουν μόνοι τους τις καλλιτεχνικές τεχνικές του ζωγραφισμένου κόσμου. Οι συναντήσεις  μπορεί να επικεντρωθούν σε απεικονίσεις νερού, καιρού, φυτών και ζώων ή κτηρίων, και να καταλήξουν στον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης απεικόνισε το επιλεγμένο στοιχείο του και πως δημιούργησε έναν κόσμο που μπορεί να κατοικηθεί από οποιονδήποτε θεατή.

Ηλικιακή ομάδα: 13-18 ετών

 Περισσότερα για τις εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία

1