Girl’s Head - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Girl’s Head, ca 1875-1880

Oil on canvas, 22,5 x 17 cm

Inv. Number Π.5790
On view Corfu Annex

Share: